Danh sách chặn và cách gỡ chặn ai đó trên Letalk

Khi tiến hành bỏ chặn ai đó, người được bỏ chặn có thể tiếp tục gửi tin nhắn, nhìn thấy hồ sơ cũng như tương tác với bạn như thông thường. Tuy nhiên người đó sẽ không có trong danh bạ của bạn. Nếu bạn muốn kết bạn với người mới gỡ chặn, bạn cần phải kết bạn.

Cách làm

Tại cửa sổ chat

  • Trên máy tính: tại cửa sổ chat**chính** (cửa sổ chat hiện danh sách bạn bè), bấm vào biểu tượng hình bánh răng ở góc phải trên   . Bấm Quản lý DS chặn rồi chọn một người bạn muốn gỡ chặn trong danh sách, sau đó bấm Gỡ chặn.
  • Trên điện thoại: bấm vào nút hình cờ lê nằm ở trên cùng . một cửa sổ hiện ra, ở mục Chọn người bạn muốn gỡ chặn, bấm nút Chọn rồi bấm vào tên một người bạn gỡ chặn.

Tại Letalk

  1. Truy cập vào mục Danh sách chặn trong Letalk.
  2. Tìm kiếm người bạn muốn gỡ chặn bằng cách nhập tên hoặc tìm trong danh sách bên dưới.
  3. Bấm vào nút gỡ chặn ở người bạn muốn gỡ chặn.

 

#

×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.