Kết bạn với ai đó trên Letalk

Sử dụng Letalk - một ứng dụng nhắn tin miễn phí, việc có những người bạn để trò chuyện là không thể thiếu. Vậy thì làm sao để có kết bạn ai đó trên Letalk ? 

Cách làm

Bấm vào nút kết bạn có hình , bạn sẽ tìm thấy nút này tại trang hồ sơ của người đó, tại trang tìm bạn hoặc tại kết quả tìm kiếm.

 

#

×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.