Tìm kiếm và tham gia phòng chat trên Letalk

Phòng chat là một trải nghiệm rất thú vị khi bạn dùng Letalk, chính vì vậy nếu bạn chưa thử qua phòng chat, hãy thử ngay hôm nay nhé. Bắt đầu bằng việc tìm cho mình phòng chat yêu thích.

Cách làm

Nếu bạn muốn tìm một phòng chat được Letalk chọn lọc và đánh dấu là nổi bật, hãy vào mục phòng chat và bạn sẽ thấy danh sách các phòng chat nổi bật. 

Trường hợp bạn muốn vào phòng chat do bạn bè mình tạo, hãy yêu cầu họ gửi đường link mời vào phòng chat.

Sau khi đã tìm được phòng chat bạn muốn như đã đề cập ở trên, để tham gia phòng chat, chỉ cần bấm vào nút Vào Phòng.

#

×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.