Tạo đường dẫn trang cá nhân trên Letalk

Bạn có thể cá nhân hóa trang cá nhân/trang hồ sơ của bạn trên Letalk bằng việc tạo đường dẫn trang cá nhân một cách đẹp mắt hơn, dễ nhớ hơn, ví dụ như “BaoBui” thay vì “?id=9982698”.

Đường dẫn trang cá nhân mới sẽ có dạng:

http://letalk.lop67.tk/u/đường-dẫn-mới

Đường dẫn cũ dạng “?id=xxx” của bạn sẽ tự động chuyển về đường dẫn mới này.

Cách làm

  1. Truy cập vào Letalk.
  2. Bấm vào nút tài khoản ở góc menu bên phải.
  3. Một hộp thoại hiện ra, tìm mục Đường dẫn trang cá nhân và nhập đường dẫn bạn mong muốn vào.

Lưu ý: Đường dẫn này chỉ được đổi một lần và không được trùng với người khác.

 

#

×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.