Tạo một phòng chat trên Letalk

Bạn cần chia sẻ, hay hội họp, bàn bạc công việc, trao đổi bài tập với nhiều người hơn? Vậy thì phòng chat là những gì bạn cần, để tạo một phòng chat sẽ rất đơn giản. Và đây là hướng dẫn.

Cách làm

Tại cửa sổ chat

Tại cửa sổ chat, bạn chỉ có thể tạo phòng chat trên máy tính, tạo trên điện thoại sẽ sớm được tích hợp.

  1. Bấm vào biểu tượng sau , cửa sổ phòng chat hiện ra.
  2. Ở góc phải trên, bấm vào nút hình dấu cộng (+)  . Trường hợp bạn chưa thấy nút này là do bạn đang ở trong 1 phòng chat nào đó, bạn cần phải bấm nút sau  mới có thể thấy.
  3. Một khung điền thông tin phòng hiện ra, điền thông tin vào đó rồi bấm nút Tạo. Cách điền khung thông tin vui lòng xem bên dưới.

 

Cách điền khung thông tin

  • Tên: tên phòng chat bạn muốn hiện để mọi người xem.
  • Thiết lập + (thiết lập cài đặt thêm nếu bạn cần, khi bấm vào sẽ hiện ra thêm các mục bên dưới)
  • Mật khẩu: đặt mật khẩu bảo vệ nếu bạn không muốn người lạ vào được phòng.
  • Giới thiệu: lời giới thiệu ngắn được hiện trong danh sách phòng chat trên Letalk lẫn cửa sổ chat, hoặc khi được mời.
  • Tin nhắn chào mừng: lời nhắn chào mừng người tham gia phòng chat sẽ thấy khi vào phòng. 

#

×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.