Kích hoạt & sử dụng xác thực hai lớp (2FA) cho Tài Khoản Lớp 6/7 TK

Xác thực hai lớp (2FA - Two Factor Authorization) là một biện pháp nhằm tăng cường thêm lớp bảo mật cho tài khoản. Thay vì chỉ sử dụng mật khẩu để đăng nhập tài khoản như trước, ta phải nhập thêm một mã xác thực nữa. Mã này được tự động tạo ra trên các thiết bị khác của người dùng.

Kích hoạt

Trước khi kích hoạt xác thực hai lớp, bạn cần tải ứng dụng Authy lên thiết bị mà bạn muốn nhận mã, có thể là điện thoại hoặc máy tính của bạn. Tải Authy cho các nền tảng:

Chrome Android iOS

Sau khi tải xong, bạn tiến hành các bước đăng ký tài khoản Authy.

Một khi đã đăng ký thành công Authy, bạn đã sẵn sàng để kích hoạt xác thực hai lớp. Tại trang chủ, bấm vào mục Cập nhật hồ sơ, chọn tab Thông tin đăng nhập và xuống phần Xác thực hai lớp. Hoặc bạn có thể truy cập Tại đây.

Sử dụng

Mỗi khi đăng nhập tài khoản, sau khi đăng nhập tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu mã xác thực hai lớp. Để lấy mã xác thực này, bạn hãy mở ứng dụng Authy lên và bấm biểu tượng của Tài Khoản Lớp 6/7 TK.

Lớp 6/7 Tài Khoản trên ứng dụng Authy

Ngay sau đó, sẽ có đoạn mã xuất hiện trên màn hình.

Mã xác thực Authy

Rồi bạn chỉ cần nhập đoạn mã vào khung yêu cầu nhập Mã xác thực Authy tại trang đăng nhập để có thể đăng nhập tài khoản.

Vô hiệu hóa

Để vô hiệu hóa/ngưng kích hoạt việc xác thực hai lớp trên tài khoản, tại trang chủ, bấm vào mục Cập nhật hồ sơ, chọn tab Thông tin đăng nhập và xuống phần Xác thực hai lớp. Hoặc bạn có thể truy cập Tại đây.

Sau đó, bấm nút vô hiệu hóa và như vậy là bạn đã hủy kích hoạt xác thực hai lớp thành công. Lưu ý rằng bạn cũng có thể kích hoạt lại bất cứ lúc nào bạn muốn. #

×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.