Tạo một Tài Khoản Lớp 6/7 TK

Bạn có thể tạo một Tài Khoản Lớp 6/7 TK để có thể sử dụng cho tất cả các sản phẩm của Lớp 6/7 TK như Lớp 6/7 Hỏi Đáp, Letalk và nhiều sản phẩm khác.

Để tạo tài khoản, hãy làm theo các bước sau:

  1. Truy cập vào trang Đăng ký tài khoản.
  2. Điền thông tin tài khoản vào ô trống.
  3. Bấm nút đăng ký.
  4. Xác nhận email cho tài khoản bằng cách vào email mà bạn dùng để đăng ký tài khoản, sau đó tìm thư từ Lớp 6/7 Tài Khoản, rồi bấm vào đường link được gửi trong thư.
  5. Bạn có thể bắt đầu sử dụng tài khoản của mình.

#

×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.