Xác nhận email Tài Khoản Lớp 6/7 TK

Để bảo vệ bạn và người dùng khác khỏi các thư rác, spam, nội dung lạm dụng,… trên các sản phẩm và dịch vụ của Lớp 6/7 TK, đồng thời email sẽ được sử dụng để gửi thông báo về bảo mật, khôi phục tài khoản, cũng như thông báo về các sản phẩm của Lớp 6/7 TK, chính vì vậy bạn sẽ được yêu cầu xác minh email tài khoản của mình.

Hiện tại có 2 cách để xác nhận email tài khoản.

Xác nhận qua email

  1. Truy cập vào email mà tài khoản bạn dùng để đăng ký.
  2. Tìm thư được gửi từ [email protected] hoặc có tựa đề “Xác nhận email tài khoản”.
  3. Bấm vào đường link được gửi trong thư, hoặc sao chép lên thanh địa chỉ trình duyệt rồi truy cập vào.
  4. Một khi bạn đã vào đường link trong mail, tài khoản đã được xác nhận.

Lưu ý quan trọng: Bạn chỉ nhấp vào thư nếu đường link được gửi từ địa chỉ email [email protected] để tránh bị lừa đảo lấy cắp tài khoản. Đồng thời email sẽ không bao giờ yêu cầu bạn trả lời mật khẩu, thông tin tài khoản của mình, việc nhập thông tin tài khoản đều thực hiện thông qua tên miền lop67.tk

Xác nhận qua tài khoản mạng xã hội

Bạn cũng có thể xác nhận bằng cách đăng nhập tài khoản Facebook, Google có sử dụng email trùng với email trên Tài Khoản Lớp 6/7 TK.

  1. Truy cập vào trang Xác nhận email qua tài khoản mạng xã hội
  2. Bấm nút đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google.
  3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
  4. Kết quả sẽ hiện ra, nếu xác nhận thành công bạn sẽ thấy trạng thái tài khoản là đã xác nhận.

#

×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.